kính vạn hoa (kaleidoscope)

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Thursday, September 1, 2011 at 2:05:27 AM

Nhớ thời còn bé đi học ở trường hay ở ngoài chợ đều có bán kính vạn hoa (kaleidoscope), rất thích thú với những hình ảnh trong cái kính, nó luôn biến đổi luôn khi ta xoay, nó luôn sặc sở khi nhìn vào và quan trọng là nó rất Đẹp. Tháo tung mọi thứ ra chỉ là những miếng kính và vài miếng nhựa có màu, cũng chẳng quan tâm đến ý nghĩa của nó làm gì cứ thế mà tôi phá.

Giờ đây khi lớn rồi tôi đi tìm kính vạn hoa nhưng hình như đã khó khăn hơn để tìm ra nó. Chợt nghĩ cuộc đời như 1 cái kính vạn hoa, nó được tao nên bởi nhiều điều nhỏ nhoi nhưng khi kết hợp lại nó sẽ ra một hình ảnh đẹp hoặc xấu tùy theo hòan cảnh. Nó cũng được tạo nên bởi nhiều tấm kính kết hợp như nhiều góc nhìn trong cuộc sống.

Chỉ một cái lắc nhẹ thôi với cái kính cuộc đời này là sẽ thay đổi hình dạng khác nhau. Như trong cuộc sống này với chỉ 1 khoảnh khắc nhỏ trong XH, chỉ 1 hành xử bé thôi hay chỉ một 1 lời nói là đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời mình.

Tôi viết bài này trong bối cảnh XH hiện nay mọi thứ như mong manh với bao nhiêu khó khăn và bạo lực. Với bao nhiêu bất công trong XH với thật nhiều những cảm xúc trong cuộc sống.

Và với rất nhiều sự không chắc chắn trong tương lai cho bất cứ ai.

Tôi sẽ đi tìm và tự làm cho mình 1 chiếc kinh vạn hoa và tôi sẽ lại nhìn vào và tưởng tượng những hình ảnh như thời tôi còn bé.

Hãy liên hệ với tôi khi bạn cần 1 cái kính vạn hoa. Winking smile

1.9.2011.

PPL.