biết chia sẻ

Posted in Bạn bè & Đồng nghiệp, on Wednesday, March 30, 2011 at 9:34:47 AM

Nhóm I & A chúng ta đã có buổi cuối tuần làm từ thiện rất ý nghĩa cuối tuần qua. Chia sẻ qua FB của Vũ 

Chúng ta biết trân trọng với những gì hiện tại chúng ta có và biết chia sẻ với những khó khăn xung quanh.

Mong cả bọn chúng ta vẫn vui và cùng chia sẻ nhiều hơn nữa cho những người xung quanh.

Chia sẻ cùng đồng bọn hình logo của nhóm chúng ta chuẩn bị in lên áo cho buổi offsite tới đây.

design01

30.3.2011.

PPL.