Bộ sưu tập airsoft của PPL

Posted in Sở thích & Sưu tập cá nhân, on Monday, September 20, 2010 at 9:47:01 AM

Từ thời nhỏ đi học khi biết vẽ hoặc chơi với bạn bè, PPL đều thích chơi sung và đánh nhau. Nhưng thời còn bé không có điều kiện và không có cơ hội để có những món đồ chơi với tỷ lệ 1:1 như hiện nay.

Giờ đây cũng đã có vài món để ngắm cho vui khi nhớ lại thời bé.

Đã từng viết 1 bài trước đây http://linhnotes.com/Posts.aspx?post=11 giờ đây cập nhật thêm vài món nữa.

Vài mẫu airsoft vừa sưu tập thêm của PPL.

Đưa thêm thẻ nhân viên để bảo đảm đó là đồ chơi của PPL.

PPL.