Vẫn là như thế.

Posted in Kỷ niệm, on Sunday, April 18, 2010 at 7:12:31 PM

Hôm nay chỉ khác một chút là giữa hai màn hình máy tính lại có thêm 1 chậu bông chúc mừng 18.4 già thêm tuổi.

Vẫn trung thành với 3 mong muốn của mọi năm

  • Đủ sức khỏe & tài chính để chăm lo và vui chơi cùng gia đình. (Không tham lam mà làm gì chỉ nên có chừng mực là được.)

   

  • Khi tham gia vào công việc nào thì tên (personal brand) PPL phải gắn với với sản phẩm hay dịch vụ đó khi nhắc đến. (Tốt xấu gì tính sau cứ miễn là đời có tên của mình.)

   

  • Ngoài việc lo cho gia đình và công việc thì còn phải tự thưởng cho bản thân bằng cách đáp ứng những sở thích từ bé và thậm chí bây giờ. (PPL thích từ văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thô sơ cho đến công nghệ,….)

Nói 3 điều nhưng để làm được thì không phải dể dàng nhưng sẽ cố gắng hết sức.

Life is always fair.

18.4.2010.

PPL.