December 2012

Nếu thời gian có quay trở lại

Posted in Cá nhân, on Wednesday, December 19, 2012 at 10:25:11 AM

Tối nay ngồi “tịnh lại” để nhìn lại thời gian gần đây, chẳng có thành tích gì nổi bật mà thay vào đó là quá nhiều sai xót. Một trong đó là mình đã xa Linhnotes 3 tháng rồi, nhớ lắm cái góc nhỏ tâm hồn của mình đấy thôi.

Vừa viết vài dòng nhét vào góc nhỏ và cũng ghé đến nơi thường thả hồn rong chơi WOIM (World of Instrument Music).

http://www.woim.net/album/5154/radio-online-25-neu-thoi-gian-tro-lai.html  

dataCAXS1EVU

Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào? Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình không? Nhưng để trở thành ai? Để đi đến đâu? Và cùng với ai? - Guillaume Musso.

PPL.

20.12.2012